دوره دوم متوسطه

دانش آموزان عزیز جهت ورود به کلاس مجازی بر روی دکمه ورود کلیک نمائید.

خانم

فتحی
 • مدرس درس:آمادگی دفاعی

خانم

خجسته
 • مدرس درس:هنر

خانم

اسدی
 • محیط زیست،تاریخ،جغرافی،سواد رسانه،مدیریت خانواده

خانم

خوش سیما
 • مدرس درس: ریاضی

خانم

دهقانی
 • مدرس دروس:هندسه - گسسته

خانم

ریخته گران
 • مدرس دروس:حسابان-آمار و احتمال -ریاضی

خانم

توسلی
 • مدرس درس:فیزیک

خانم

سرهنگ زاده
 • مدرس درس:شیمی

خانم

شاطریان
 • مدرس درس:زیست شناسی

خانم

فتحی
 • مدرس دروس:عربی - دین و زندگی

خانم

سلامی
 • مدرس درس:زبان انگلیسی

خانم

پور فتح اله
 • مدرس دروس:سلامت و بهداشت-زمین شناسی

خانم

رشتبری
 • مدرس درس:ادبیات فارسی

خانم

اهرابلی
 • مدرس درس:تربیت بدنی