راهنمای سامانه

راهنمای

آزمون آنلاین
  • دانش آموزان عزیز جهت دانلود فایل راهنمای آزمون آنلاین بر روی دکمه مشاهده کلیک نمائید.

راهنمای

مشاهده کارنامه
  • دانش آموزان عزیز جهت مشاهده فیلم راهنمای کارنامه بر روی دکمه مشاهده کلیک نمائید.